ธนาคารเข้าร่วม

ผ่อนที่นอน Morning Sleep ธนาคารกสิกรไทย

 

หากคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อผ่อน 0% ธนาคารอื่น ๆ คลิกที่นี่

 

วิธีการชำระเงินและผ่อนที่นอน Morning Sleep

ระวัง!!! ถ้าคุณไม่ตามข้อ 7 – 9 คุณลูกค้าจะชำระเต็มจำนวน
ผ่อนบัตรเครดิตกสิกร ที่นอน Morning Sleep ขั้นตอน 1
Kasikorn
เลือก ที่นอน Morning Sleep
Kasikorn
เลือก ขนาดที่นอน
Kasikorn
เลือก ใส่ตะกร้าสินค้า
ผ่อนบัตรเครดิตกสิกร ที่นอน Morning Sleep ขั้นตอน 2 และ 3
ผ่อนบัตรเครดิตกสิกร ที่นอน Morning Sleep ขั้นตอน 3
Kasikorn
เลือก สั่งซื้อและชำระเงิน
Kasikorn
กรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์ม
Kasikorn
เลือก ผ่อน 0% เพื่อผู้ถือบัตรกสิกรเท่านั้น
Kasikorn
เลือก Proceed to PaySolutions.com
ผ่อนบัตรเครดิตกสิกร ที่นอน Morning Sleep ขั้นตอน 5 6 และ 7
ผ่อนบัตรเครดิตกสิกร ที่นอน Morning Sleep ขั้นตอน 8 และ 9
Kasikorn
เลือก ช่องทางการผ่อน
Kasikorn
เลือก กสิกรไทย
Kasikorn
เลือก ระยะการผ่อน 10 เดือน
ผ่อนบัตรเครดิตกสิกร ที่นอน Morning Sleep ขั้นตอน 10
ผ่อนบัตรเครดิตกสิกร ที่นอน Morning Sleep ขั้นตอน 11 และ 12
Kasikorn
กด “ฉันยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข”
Kasikorn
เลือก ชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

ระวัง!!! ถ้าคุณไม่ตามข้อ 7 – 9
คุณลูกค้าจะฉำระเต็มจำนวน
Kasikorn
Kasikorn
เลือก อักษรเมนู
Kasikorn
เลือก BUY NOW
Kasikorn
Kasikorn
Kasikorn
เลือก ขนาดที่นอนของคุณ
Kasikorn
เลือก ใส่ตะกร้าสินค้า
Kasikorn
เลือก เช็คเอาท์
Kasikorn
Kasikorn
Kasikorn
กรอกขอมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์ม
Kasikorn
เลือก ผ่อน 0% เพื่อผู้ถือบัตรกสิกรเท่านั้น
Kasikorn
เลือก ไปเว็ป PaySolutions.com
Kasikorn
Kasikorn
Kasikorn
เลือก ช่องทางการผ่อน
Kasikorn
เลือก กสิกรไทย
Kasikorn
Kasikorn
เลือก ระยะการผ่อน 10 เดือน
Kasikorn
Kasikorn
กด “ฉันยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงินไข” แล้วเลือก ชำระเงิน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือภายหลังจากการชำระเงิน กรุณาติดต่อเราซึ่งให้บริการได้ตลอดเวลาทำการ

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์