ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร Email
 2. ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
 3. ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ หมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน (IP Address)

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  2. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
  3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. บริษัทมีความจำเป็นต้องติดต่อกับท่าน เช่น กรณีการสั่งซื้อสินค้าและจัดส่งตามที่อยู่ที่แสดงไว้
 2. เพื่อใช้ในการบริการหลังการขายและการรับประกันสินค้า
 3. ตามวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน (ใบเสร็จ)
 4. บริษัทใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น มิได้ละเมิดสิทธิของท่านแต่อย่างใด
 5. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ จึงขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบโดยบ่อยครั้งเพื่อตรวจสอบดูว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อใด ข้อเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ลงในเว็บไซต์ของเรา

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ให้บริการและติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับกิจกรรมของเรา
 • ตอบสนองคําขอของคุณเกี่ยวกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการร้องขอจดหมายข่าวและการแจ้งเตือน
 • ตอบคําถามของคุณ
 • โปรแกรม หรือบริการอื่นๆ ที่เราเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณ
 • บังคับใช้ข้อกําหนดทางกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะนโยบายและข้อกําหนดในการให้บริการของเรา) ที่ควบคุมการใช้งานบริการของเราและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณให้ไว้
 • ให้บริการทางเทคนิคและการสนับสนุน
 • ป้องกันการทุจริตหรือการกระทําที่ผิดกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์) บนหรือผ่านบริการ
 • ปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา
 • ปรับแต่งหรือปรับแต่งโฆษณาข้อเสนอและเนื้อหาที่พร้อมให้บริการสําหรับคุณโดยอิงจากการเข้าชมและ/หรือการใช้งานบริการหรือเว็บไซต์ออนไลน์หรือมือถือแอปพลิเคชันหรือบริการอื่น ๆ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาข้อเสนอและเนื้อหาเหล่านั้น ตลอดจนการโต้ตอบของคุณกับพวกเขา
 • ดําเนินการวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
 • ส่งของขวัญ บัตร เชิญ หรืออีเมลไปยังผู้รับที่กําหนดของคุณหากคุณใช้บริการเหล่านี้
 • เมื่อคุณให้ข้อมูลจากบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณจะช่วยให้เราสามารถทําสิ่งต่างๆ เช่น (1) มอบเนื้อหาพิเศษ (2) ปรับแต่งประสบการณ์ออนไลน์ของคุณกับเราภายในและนอกบริการของเรา (3) ติดต่อคุณผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์หรือโดยตรงโดยการส่งข่าวสารล่าสุด ข้อเสนอพิเศษ และของรางวัลและ (4) ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันประสบการณ์และเนื้อหาผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณกับเราผ่านแอปพลิเคชันผ่านบริการของเราหรือบนบริการสื่อสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยสมาชิกสาธารณะคนอื่น ๆ อาจดูบริการเหล่านี้และเราไม่สามารถป้องกันการใช้ข้อมูลโดยบุคคลที่สามได้

  เราหรือคู่ค้าอาจใช้ “คุกกี้” หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบางอย่างกับตัวระบุที่ไม่ซ้ําซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของคุณ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทํางานของเทคโนโลยีเหล่านี้และวิธีที่เราอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ บางครั้งเราอาจเชื่อมโยงคุกกี้กับข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่ยกเลิกการระบุ “แฮช” หรือข้อมูลเวอร์ชันที่ไม่ระบุชื่อที่คุณให้ไว้ (เช่น ระหว่างการลงทะเบียน) เพื่อส่งหรือช่วยพันธมิตรส่งโฆษณาและข้อเสนอตามความสนใจหรือข้อมูลประชากรที่คุณกําหนด

  เราอาจรวมข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ข้างต้น และอาจเพิ่มข้อมูลกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะส่งข้อมูลหรือเนื้อหาสําหรับสิ่งพิมพ์ (เช่น จดหมายถึงบรรณาธิการ ความคิดเห็นที่ส่งถึงบุคคลทางโทรทัศน์ของเราการโพสต์ไปยังบล็อกหรือกระดานสนทนา บทความหรือวิดีโอ) เราอาจเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาพร้อมกับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณ (เช่นชื่อของคุณชื่อหน้าจอหรือตําแหน่ง) ในทํานองเดียวกันหากคุณลงทะเบียนและสร้างโปรไฟล์กับบริการของเราชื่อหน้าจอที่คุณเลือกและเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณส่งไปยังโปรไฟล์ของคุณ (เช่นภาพถ่าย ความคิดเห็น วิดีโอรีวิว โพสต์ บทความ) จะปรากฏต่อสาธารณชนบนบริการ สามารถค้นหาได้โดยบุคคลที่สามและอาจจะถูกเผยแพร่อีกครั้งและเผยแพร่ซ้ําโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โปรดดูข้อกําหนดการใช้งานของเราสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเนื้อหาที่คุณส่ง 

ความปลอดภัยของข้อมูลและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูล

1. เพื่อรักษาความปลอดภัยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล การทำสำเนา การเปลี่ยนแปลง การจำหน่าย การทำให้สูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การดัดแปลงหรือความเสี่ยงอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้ใช้มาตรการในการจัดการที่เหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปธรรมและในทางเทคนิค เช่น

– จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงได้เฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง

– รักษาระดับของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงทางคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

2. หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อเราโดยทันที

3. ท่านควรทราบว่าไม่มีวิธีการถ่ายโอนใดบนอินเตอร์เน็ตหรือขั้นตอนการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยนั้นได้ แต่เราได้พยายามอย่างมากที่จะปกป้องความปลอดภัยในข้อมูลของท่านและจะทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการการรักษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 1. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลสำหรับการรับประกันซึ่งต้องเก็บอย่างน้อย 10 ปีหลังจากการจัดส่งสินค้าประเภทที่นอน
 2. เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือนำวิธีการที่ข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับท่านออก โดยทันทีที่เห็นสมควรแล้วว่าการเก็บรักษานั้น ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมมาแล้วอีกต่อไป และไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใด

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ขอยกเว้นการใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่ [link รายละเอียดของการใช้สิทธิ์*] หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [link ข้อมูลสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น TDPG3.0, เว็บไซตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th]

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ

พิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามขั้นตอนดังนี้

[ขั้นตอนการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร]

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

 1. Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น
 2. Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้

 • Android (Chrome) คลิก
 • Apple Safari คลิก
 • Blackberry คลิก
 • Google Chrome คลิก
 • Microsoft Edge คลิก
 • Microsoft Internet Explorer คลิก
 • Mozilla Firefox คลิก
 • Opera คลิก
 •  Iphone or Ipad (Chrome) คลิก
 • Iphone or Ipad (Safari) คลิก

  เราจะไม่รับผิดชอบและ เราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใน เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าคุกกี้ข้างต้น เนื่องจากเป็นข้อมูลจากผู้ให้บริการโดยตรง

  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

  ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 3 มีนาคม 2021

  ช่องทางการติดต่อ

  รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

  สถานที่ติดต่อ: 496-502 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ห้อง 11-13R ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330
  ช่องทางการติดต่อ: 
  เบอร์โทร : 095945726223
  อีเมล : [email protected]
  https://lunio.co.th